اطلاعات تماس

2707801-2742039 : تلفن

در هنگام تماس با این فروشگاه، نام فایند بازار را نیز اعلام کنید

مدیریت : حسین رهنماسیاهدشت

آدرس : ابتدای بلوار طبرسی - سمت چپ - پلاک 1066

ارسال پیام به مدیر