اطلاعات تماس

8420966-8437394 : تلفن

در هنگام تماس با این فروشگاه، نام فایند بازار را نیز اعلام کنید

مدیریت : حمید آموزگار

آدرس : خیابان احمدآباد - ابتدای ابوذرغفاری (سیمتری دوم)

ارسال پیام به مدیر